Ξεκινάει η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ.

0

Από την Πέμπτη 26/10 εώς και την Πέμπτη 30/11, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) για να χοηρηγηθούν τα ανανεωμένα δελτία μετακίνησης ΑμεΑ ή να εκδόσουν νέα.

Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι δελτία μετακίνησης ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοση τους και γι όσο διάστημα από το επόμενο έτος απαιτείται, μέχρι να εκδοθεί η νέα Υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου/ης.
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό της αναπηρίας(τουλάχιστον 67%).
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
  5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος(2016).
  6. Για την λεκδοση νέας κάρτας, δυο(2) πρόσφατες φωτογραφίες και τρεις(3) για έκδοση Κάρτας Συνοδείας Τυφλού ή Διανοητικά Καθυστερημένου Ατόμου.

Για πληροφορίες καλέστε στο τηλ.22543-51223, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 1ος όροφος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.