Το Δεκέμβριο επιστρέφονται στους συνταξιούχους μέχρι και 1.400 ευρώ από εισφορές υγείας!

0

Με τις συντάξεις Δεκεμβρίου περίπου 1 εκατ. συνταξιούχοι θα εισπράξουν την επιστροφή από την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης που παράνομα είχε παρακρατηθεί, επιστροφή που μπορεί να φτάνει έως και τα 1.400 ευρώ για κάθε συνταξιούχο.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), «με το αρ.1375934/19-10-2017 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Απονομής Συντάξεων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προβλέπεται η επιστροφή της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων που αχρεωστήτως εισπράχθηκε, γιατί υπολογίστηκε στο ακαθάριστο ποσό των καταβαλλομένων συντάξεων.

Ο επαναπροσδιορισμός για την επιστροφή της εισφοράς αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2012 μέχρι 30-6-2016, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των συνταξιούχων με ποσά που αντιστοιχούν στην επιστροφή διαφορών για το παραπάνω χρονικό διάστημα, κατά την πληρωμή των συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου 2017 (άπαξ). Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός αυτός γίνεται επί του μεικτού ποσού της κύριας σύνταξης, στην οποία εφαρμοζόταν η κράτηση μετά την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2011 και 4093/2012 και των αντίστοιχων κρατήσεων του Δημοσίου.

Δε θα γίνει καμία επιστροφή στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε όσους έχουν ήδη επιστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο (δικαστική απόφαση κ.λπ.).
  • Συντάξεις που δεν είχαν υποστεί μειώσεις με βάση τις διατάξεις των παραπάνω νόμων, γιατί είχαν νόμιμα εξαιρεθεί.
  • Στις περιπτώσεις που είχαν επιστραφεί στους δικαιούχους ποσά υγειονομικής περίθαλψης που αχρεωστήτως είχαν παρακρατηθεί (π.χ. λόγω εξαίρεσης από την κράτηση σε διπλοσυνταξιούχους ή σε εργαζόμενους συνταξιούχους.
  • Στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός της εισφοράς κλάδου ασθενείας γινόταν στο ποσό της σύνταξης από το οποίο είχαν ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις μειώσεις που έγιναν με τις διατάξεις των παραπάνω νόμων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) είχε υπολογίσει ότι οι απώλειες από τηνπαράνομη παρακράτηση φτάνουν έως και τα 1.400 ευρώ ανά συνταξιούχο, εκτιμώντας ότι οφείλονται περίπου 250 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. συνταξιούχους.

Πηγή asfalistiko.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.