3 θέσεις εργασίας στο Πεδινό από την Εφορία Αρχαιοτήτων

Αποκατάσταση Ι.Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Πεδινό

0

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα
(8) οκτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του Ναού της Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Πεδινό με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Οι θέσεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην βυζαντινή αρχαιολογία

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα)
της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 3-11-2017 έως 10-11-2017 και ώρα 15:00)

αναλυτικά το περιεχόμενο της πρόσκλησης και τα προσόντα των υποψηφίων στο κείμενο της προκήρυξης

λίγα λόγια για το μνημείο

(αντιγράφουμε από εργασία μαθητών του Γυμνασίου Λιβαδοχωρίου)

Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Στην πεδινή έκταση που εκτείνεται μεταξύ των χωριών Αγγαριώνες και Πεσπέραγο (σημερινό Παλαιό Πεδινό), βρίσκεται το πιο αξιόλογο μεσαιωνικό κατάλοιπο της περιοχής: ο Αλεξόπυργος ή Αλεξίου Πύργος, που ήταν μετόχι της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Η μονή απέκτησε τα πρώτα εδάφη στην περιοχή το 1393.  Στο μετόχι εντυπωσιάζει το αναστηλωμένο δίπατο κτιριακό συγκρότημα με την τράπεζα, τα κελιά, τους ξενώνες, το πέτρινο πηγάδι στον περίβολο και τους λοιπούς χώρους. Στο χώρο δεσπόζει ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, βασιλική του 14ου αιώνα που ανακαινίστηκε το έτος ΑΧΝΑ΄, δηλαδή το 1651, από το μοναχό Γαλακτίωνα, σύμφωνα με εντοιχισμένη κακότεχνη μαρμάρινη επιγραφή:

“ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΤΗ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΗΠΟ ΓΑΛΑΚΤΗΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΤΟΣ ΑΧΝΑ΄”.

Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν μεταβυζαντινές τοιχογραφίες -πιθανόν του 18ου αιώνα- ενώ οι φορητές εικόνες εκτίθενται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο στη Μύρινα. Παλιότερα αναφέρεται η ύπαρξη μιας μεγάλης καμπάνας, ρωσικής προέλευσης, ενώ γύρω βρίσκονται διασκορπισμένα ή εντοιχισμένα βυζαντινά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και μαρμάρινα κοσμήματα. Το 1856-59 το μετόχι ήταν ακατοίκητο. Το 1927 κατείχε έκταση 2.500 στρεμμάτων, η οποία απαλλοτριώθηκε και μοιράστηκε σε ακτήμονες κατοίκους των χωριών Πεσπέραγο, Αγγαριώνες, Σαρπί, Πορτιανού και σε πρόσφυγες της Νέας Κούταλης.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.