Όροι και προϋποθέσεις για ξυλεία θέρμανσης σε Λήμνο και Λέσβο

Προστασία υγειών δασικών ειδών - Συλλογή καμένων και ξερών δέντρων μέχρι 3 τόνους

0

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου μετο υπ’ αριθμ. 73177/16-11-2017 έγγραφό της εκδίδει Δασική Αστυνομική Διάταξη για τη ρύθμιση της καυσοξύλευσης των κατοίκων της Λήμνου και της Λέσβου. Η ρύθμιση αφορά την κάλυψη των ατομικών αναγκών τους σε καυσόξυλα και μόνο.

Επιτρέπεται η συλλογή αποκλειστικά και μόνο ξερών, κατακείμενων και καμένων δένδρων από δημόσιες, δημοτικές ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, ήτοι δάση, δασύλλια και υδατορεύματα εντός των διοικητικών ορίων των οικισμών.

Απαγορεύεται αυστηρά η υλοτομία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών. Τα υπολείμματα της υλοτομίας – συλλογής θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις σε σωρούς για να αποφεύγονται οι περαιτέρω κίνδυνοι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο Δασονομείο και σε συνεννόηση με τους δασοφύλακες της περιοχής. Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ατομικές ανάγκες των κατοίκων και δεν επιτρέπεται η διάθεση τους στο εμπόριο ή κατ’ άλλο τρόπο. Η ποσότητα των καυσόξυλων που δύναται να συλλεχθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ρυθμιστικής διάταξης είναι μέχρι τρείς (3) τόνους για κάθε οικογένεια.

Οι παραβάτες της ρυθμιστικής αυτής διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 271 και 268 του ΝΔ86/69, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.4138/13(ΦΕΚ Α΄ 72).

Η ρυθμιστική διάταξη ισχύει από την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και μετά την νόμιμη δημοσίευση της, μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:30 έως 15:30 και μόνο με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμόδιων δασικών οργάνων και κατόπιν  προκαθορισμένης ημερομηνίας.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία (Δασονομεία Μυτιλήνης,Καλλονής, Αγιάσου και Λήμνου), Αστυνομική Δ/νση Ν. Λέσβου, και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.