Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα με 33 θέματα

0

Με κάλεσμα που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται γνωστή η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την  28η  του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ  28/11/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  17151 /21-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

Α/Α                                   ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.              Κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου  για  το έτος  2018 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.              Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου, προϋπολογισμού  έτους  2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3.              Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.              Έγκριση της υπ΄ αριθ. 65/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Δήμου Λήμνου» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
5.              Έγκριση της υπ΄ αριθ. 71/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
6.              Έγκριση της υπ΄ αριθ. 28/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
7.              Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ, συμψηφισμοί και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσών ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &                         ΤΑΜΕΙΟΥ Δ. ΛΗΜΝΟΥ
8.              Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους  2018 – 2019  
9.              Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,  στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης, του Δήμου Λήμνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
10.           Έγκριση της υπ΄ αριθ. 47/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης  Δήμου Λήμνου» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
11.           Έγκριση της υπ΄ αριθ. 54/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης  Δήμου Λήμνου» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
12.           Έγκριση της υπ΄ αριθ. 61/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης  Δήμου Λήμνου» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
13.           Έγκριση της υπ΄ αριθ. 23/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
14.           Έγκριση της υπ΄ αριθ. 65/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
15.           Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Μούδρου του Δήμου Λήμνου ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

16.           Καθιέρωση ή μη 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

17.           Εξέταση αιτήσεων για υδροδότηση ακινήτων για οικιακή χρήση νερού, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων ζώνης (250 μ.) από τους πλησιέστερους οικισμούς Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

18.           Εξέταση αιτήσεως για υδροδότηση ακινήτου για οικιακή χρήση νερού, τα οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

19.           Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στην παραλία Άγια Σωτήρα ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
20.           Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Λήμνου (άρθρο 221, παρ. 11, εδ. β΄ του Ν.4412/2016) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21.           Τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου «Προθήκες και λοιπές κατασκευές» Α/Α 2 της πράξης με τίτλο «Δημιουργία χώρων πολιτισμού – στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
22.           Τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου «Τεκμηρίωση, συγκρότηση, επιμέλεια υλικού συλλογής, συντήρηση, ανάρτηση και έκθεση των αντικειμένων της συλλογής. Συγγραφή κειμένων. Εικαστική αναμόρφωση εξωτερικών χώρων» AA 3 της πράξης με τίτλο «Δημιουργία χώρων πολιτισμού – στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού και βιβλίου» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
23.           Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας  
24.           Υπογραφή «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»  
25.           Έγκριση Τακτοποιητικού ΑΠΕ του υποέργου 1 «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ» της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών Δήμου Μύρινας Νομού Λέσβου»» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26.           Έγκριση πρωτοκόλλου ανακοπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΝΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27.           Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28.           Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του υποέργου 2 «Σχέδιο Ασφάλειας Νερού των οικισμών της Μύρινας, Πλατύ και Μούδρου του Δήμου Λήμνου» της πράξης «Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο στο Δήμο Λήμνου» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29.           Έγκριση μετακινήσεων Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30.           Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

31.           Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Κοντοπουλίου  
32.           Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 112/03.01.2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α Λήμνου) για την αποκομιδή των απορριμμάτων έτους 2017 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

33.           Λύση της από 22/6/2012 σύμβασης παραχώρησης κατά χρήση της μονάδας του Βιολογικού Σταθμού Στρατοπέδου ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.