Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 29 Μαϊου

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση την Τρίτη 29 Μαϊου και ώρα 19:30 στον 1ο όροφο του Παπουτσίδειου Δημοτικού Μεγάρου (04 γραφείο) στην πλατεία Υψιπύλης (ΟΤΕ). Την πρόσκληση σύγκλισης υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης.

Στον πίνακα ημερήσιας διάταξης που παρατίθεται παρακάτω, ξεχωρίζουν ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής, αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής της Δημοτικής Αρχής. Συνοπτικά ορισμένα από τα θέματα:

Εκπαίδευση:

  • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ)
  • Καθορισμός τροφείων για παιδικούς σταθμούς Μύρινας και Μούδρου
  • Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής για Γυμνάσια – Λύκεια – Δημοτικά – Νηπιαγωγεία
  • Αναβάθμιση αυλών στα Δημοτικά Κοντιά και Νέας Κούταλης

Κοινωνία – Αθλητισμός – Ύδρευση – Οικονομία

  • Κατασκευή πεζοδρομίων στη Μύρινα
  • Διαμόρφωση μισθωμένου κοινόχρηστου ακινήτου στην Ατσική
  • Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Μούδρου
  • Έγκριση μελετών για υδραυλικό δίκτυο μεταφοράς Κοντοπουλίου και Μούδρου (λόγω αύξησης ΦΠΑ)
  • Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
  • Απολογισμός Λιμενικού Ταμείου – Προϋπολογισμός και Πιστώσεις

Εκτός από τη Μύρινα στην ατζέντα βρίσκονται Μούδρος, Ατσική, Κοντοπούλι, Κοντιάς, Νέα Κούταλη, Καλλιθέα, Αγ. Ιωάννης, Λύχνα, Θάνος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ  29/05/2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7189/24-05-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67  Ν.3852/10)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δ/ΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.  Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσών σε δικαιούχους ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Δ.

ΛΗΜΝΟΥ

3.  Έγκριση του υπ΄ αριθ. 01/2018 Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής τήρησης του Κανονισμού Ύδρευσης Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

4.  Έγκριση μετακινήσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

5.  Τοποθέτηση απαγορευτικής σιδερένιας μπάρας στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας  του Δήμου Λήμνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
6.  Λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα  του Δήμου Λήμνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
7.  Διαμόρφωση ή μη μισθωμένου κοινόχρηστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Ατσικής  του Δήμου Λήμνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
8.  Κατασκευή     πεζοδρομίων      στην      οδό      Κορυτσάς        και

Γαροφαλλίδη στη Μύρινα Λήμνου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
9.  Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη

Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο

Δήμο Λήμνου  κατά το σχολικό έτος 2018-19

ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

10.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 36/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα «3η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2018 – Επιστροφή χρημάτων από φόρο εισοδήματος έτους 2017» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

11.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 09/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας και  Αλληλεγγύης  Δήμου Λήμνου» με θέμα «2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

12.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 22/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» με θέμα «Καθορισμός τροφείων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου για το σχολικό έτος 2018 – 2019» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

13.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 26/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» με θέμα «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου έτους 2017»  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

14.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 05/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   Δήμου 

Λήμνου από 01/01/2017 – 31/12/2017»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

 

15.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 03/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Δήμου 

Λήμνου από 01/01/2017 – 31/12/2017»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

16.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 15/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου οικονομικού έτους 2017» ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

17.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 14/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου» με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2018 – Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων» ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

18.  Εξέταση αιτήσεως για υδροδότηση ακινήτου (Εξοχική Κατοικία) που βρίσκεται εκτός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Λύχνων Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

19.  Έγκριση της μελέτης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τ.Κ.

Μούδρου», προϋπολογισμού 270.955,18 €.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.  Περικοπή ή μη της αμοιβής αναδόχου λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ του υποέργου  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.

ΚΟΥΤΑΛΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21.  Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου  «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και

Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Μύρινας» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22.  Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού της αριθ. 8/2015 μελέτης, με τίτλο «Υδραυλική μελέτη δικτύου μεταφοράς από δεξαμενή μέχρι οικισμό της Τ.Κ. Κοντοπουλίου», λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 17% σε 24%, προϋπολογισμού 217.264,96 €.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.   Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού της αριθ. 7/2015 μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη δικτύου μεταφοράς από δεξαμενή μέχρι οικισμό της Τ.Κ. Μούδρου», λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 17% σε 24%, προϋπολογισμού 752.478,64 €. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤH Δ.Κ.

ΜΥΡΙΝΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25.  Έγκριση Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  για την πράξη με τίτλο «Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Μούδρου» – Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Λήμνου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26.  Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης οικοπεδικής έκτασης δημιουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τ.Κ.

Θάνους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

27.  Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση αύλειων χώρων των Δημοτικών Σχολείων Κοντιά και Νέας Κούταλης του Δήμου Λήμνου» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  
28.  Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λήμνου» στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  
29.  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου στα Μαύρα Αμπέλια» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς και έγκριση της προμελέτης (τεχνικών προδιαγραφών)  
30.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

 

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.