Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων για επιχειρήσεις

Διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , ψυγείων αναψυκτικών και παγωτών, εμπορευμάτων κ.λ.π.

0
Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος, κ.Μαρινάκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους που λειτουργούν αδειοδοτημένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει της υγειονομικής διάταξης αιβ/8577/1983, όπως υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018 για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το τρέχον έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρ. 13, παρ. 2 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980.

τι περιλαμβάνει η αίτηση:

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος , το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού,

γ) τα είδη που θα τοποθετηθούν εντός του χώρου (π.χ. μόνο τραπεζοκαθίσματα ή και ομπρέλες ή και γλάστρες κ.λ.π. επιτρεπόμενα είδη)

και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

δ) άδεια λειτουργίας καταστήματος,

ε) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική ενημερότητα , άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) (σας υπενθυμίζουμε ότι δεν πρέπει να οφείλετε το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων της τελευταίας πενταετίας)

στ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή το έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

ζ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

η) τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου , το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος

Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, στο οικείο δημοτικό ταμείο.

Προσοχή!!

Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το δήμο. Εάν δεν σας χορηγηθεί από τον Δήμο άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κ.λ.π. στοιχείων είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εν λόγω χώρο.

Σε περίπτωση που προβείτε σε χρήση του χώρου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια θα υπάρχουν κυρώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.