Τι θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (28/09)

0

Πρόσκληση για την επερχόμενη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απευθύνει ο Πρόεδρος Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης παραθέτοντας τον πίνακα με τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στον πρώτο όροφο (γραφείο 04) του Παπουτσίδειου Δημοτικού Μεγάρου στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ).

Θυμίζουμε πως την ίδια ημέρα και ώρα καλείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας της εκπαιδευτικής κοινότητας στο χώρο της πλατείας για την κατάσταση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ατζέντα με τα 21 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2017

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους Δ.Π.Σ Μύρινας και Μούδρου

4. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής του Δ.Σ., για τον καθορισμό τελών που επιβάλλονται για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε τοπική κοινότητα του Δήμου Λήμνου

5. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΕΚΚ & Ογκωδών Αποβλήτων με Οργανωμένο Χώρο Διάθεσης / Αξιοποίησης Αδρανών Υλικών και Καταλοίπων από την Επεξεργασία ΑΕΚΚ για αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου, στη θέση «Παλαιού Δημοτικού Λατομείου Αγ. Δημητρίου», του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

6. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου Λήμνου

7. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου Λήμνου

8. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου Λήμνου

9.Έγκριση του υπ ́ αριθ. 02/2018 Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής τήρησης του Κανονισμού Ύδρευσης

10. Συμμετοχή του Δήμου μας σε πρόγραμμα της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας – «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

11. Δημιουργία συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια μετά από πρόταση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

12. Εξέταση αιτήσεως για υδροδότηση ακινήτου (Κτηρίου),το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού της κτηματικής περιφέρειας Λιβαδοχωρίου

13. Εξέταση αιτήσεως για υδροδότηση ακινήτου (οικία), το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού της κτηματικής περιφέρειας Κοντιά

14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

15. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού Αθλητισμού»

16. Έγκριση της υπ ́αριθ. 22/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου»

17. Τροποποίηση της αριθμ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Παράταση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου»

18. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Η/Μ Μελέτη Συστήματος Μεταφοράς Λυμάτων Τ.Κ. Πλατέως έως την Ε.Ε.Λ. Μύρινας»

19. Αποδοχή πίστωσης 744.000 €. για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης Μύρινας Λήμνου» με Κωδικό ένταξης ΟΠΣ 5021508 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λήμνου για την καταχώρηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος Ιωαννίδη Δήμου Λήμνου

21. Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη έργων-πράξεων στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.