Με 28 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0
Με πλούσια ατζέντα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και ώρα 18.30 στο Παπουτσίδειο στην Πλατεία Υψιπύλης (ΟΤΕ) στη Μύρινα.

Στην ημερήσια διάταξη συγκαταλέγονται 28 συνολικά θέματα συζήτησης εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν συμβάσεις, προμήθειες, αδειοδοτήσεις, έργα σε διαδικασία εξέλιξης ή παράδοσης, ορισμό επιτροπών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ακολουθούν τα θέματα αναλυτικά ανάλογα με την Αρχή ή Τμήμα που κάνει την εισήγηση:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στην ατζέντα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών βρίσκεται η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της Μύρινας καθώς και η συλλογή – μεταφορά λυμάτων Κορνού και Κάσπακα πρός την μονάδα Ε.Ε.Λ (Εγκατάστασης και Επεξεργασίας Λυμάτων) του Δήμου. Παραδίδονται επίσης τα έργα της ανάπλασης του αστικού ιστού της Μύρινας, η αναμόρφωση της χερσαίας ζώνης και του παραλιακού μετώπου του Μούδρου και η επέκταση και διαρρύθμιση του 3ου Δημοτικού Μύρινας.

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (χωρίς να κατονομάζεται η παραλία) και ο ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου. Παράλληλα συγκροτούνται άλλες δύο Επιτροπές, μία για την διεξαγωγή δημοπρασιών και μια Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Θα συζητηθεί η έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής για το 2018 ενώ θα παρουσιαστεί γνωμοδότηση για το σύστημα μεταφοράς λυμάτων από το Πλατύ προς τη Μονάδα Εγκατάστασης και Επεξεργασίας Λυμάτων. Παράλληλα θα συζητηθεί η έκδοση αποφάσεων για έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις τοπικές κοινότητες Κορνού, Κοντιά και Μύρινας.

ΟΕΠΑ και Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Θα εξεταστεί αίτηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός του οικισμού του Κορνού, η έγκριση της απόφασης 78/2018 και η σύναψη σύμβασης του Δήμου με τον Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου για την αποκομιδή των απορριμμάτων για το 2019.

Γραφείο Δημάρχου

Από το Γραφείο Δημάρχου θα υπάρξει εισήγηση για τη δημιουργία επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ενώ θα συζητηθεί η αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 190.000 ευρώ για την αγορά μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και πίστωσης 200.000 ευρώ για την τοποθέτηση εξοπλισμού και αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου (και τα δύο χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του έργου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Τμήμα Προμηθειών

Η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, η τροποποίηση της σύμβασης για τη συγκρότηση, επιμέλεια υλικού συλλογής, συντήρηση, έκθεση αντικειμένων και εικαστική αναμόρφωση εξωτερικών χώρου του έργου δημιουργίας χώρων πολιτισμού (στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού βιβλίου – παιχνιδιού) καθώς και η έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των ΝΠΔΔ για το 2019 βρίσκονται στην ατζέντα θεμάτων του Τμήματος Προμηθειών.

Lidl Hellas και Αγώνες Εκπαιδευτικών

Τον κατάλογο της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου ολοκληρώνουν δύο ακόμη θέματα. Το πρώτο αφορά τη συζήτηση για την αδειοδότηση ή μη της εταιρείας Lidl Hellas για την ίδρυση επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών. Να πούμε εδώ πως η εταιρεία Lidl (μια εκ των πέντε “μεγάλων” παικτών στο λιανεμπόριο τροφίμων) σκοπεύει να ανοίξει συνολικά 5 καταστήματα μέσα στο 2019 με τις εκτιμήσεις για τα κέρδη της να ξεπερνάνε τα 120.000.000 ευρώ.

Οι πρόσφατοι και συνεχιζόμενοι αγώνες των εκπαιδευτικών ενάντια στο σύστημα διορισμών που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργεί Παιδείας θα βρεθούν στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς αναμένεται το σώμα της συνεδρίασης να εγκρίνει ψήφισμα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.