Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 19 Απριλίου

0
Η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου Δημοτικού Μεγάρου (1ος όροφος, 04 γραφείο) που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 19.00.

Διαβάστε σε τίτλους τα 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Οικονομικά Θέματα:
 • Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ Τετραμήνου έτους 2018
 • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του υποτομέα ΟΤΑ
 • Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης αποθήκης στον Ρωμέικο Γιαλό για στέγαση υπηρεσίας πρασίνου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας Ταμείου
 • Έγκριση παράτασης της 4ης αποκλειστικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ»
 • Αποδοχή συνολικής πίστωσης 273.234,70 €. για την εκτέλεση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΕΠΑΛ-ΓΕΛ ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των υποέργων
 • Έγκριση της αρ. 08/2019 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ Δ.Κ. ΜΥΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 6.800,00 €.
 • Έγκριση της αρ. 09/2019 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 3.840,00 €.
 • Έγκριση της αρ. 04/2019 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 11.415,00 €.
 • Αποδοχή συνολικής πίστωσης 249.860,00 €. για την εκτέλεση της Πράξης: «Ψηφιακές διαδρομές Ιστορικού Τουρισμού στη Λήμνο. Anzac digital Tourism scenarios» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
 • Αποδοχή συνολικής πίστωσης 409.960,00 €. για την εκτέλεση της Πράξης: «Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και της εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη της Λημνίας Γής και την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην Λήμνο» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
 • Αυτοδίκαια παραλαβή του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ» (MIS 478818)
 • Αυτοδίκαια παραλαβή του υποέργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ»
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 03/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί τροποποίησης του ΟΕΥ Δήμου Λήμνου, για την «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχη αυτών με μόνιμο προσωπικό»
 • Έγκριση πρότασης συνεργασίας για πρακτική άσκηση φοιτητών στην συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο (AMC)
Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής
 • Έγκριση της αριθ. 01/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής
  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 – Αποδοχή χρηματικού υπολοίπου έτους 2018»
 • Έγκριση της αριθ 15/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» με θέμα «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και την δημιουργία νέων»
 • Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου (οικία) που βρίσκεται εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας Αγκαρυώνες
 • Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου (Ποιμνιοστάσιο) που βρίσκεται εκτός οικισμού της
  Κτηματικής Περιφέρειας της Τοπικής κοινότητας Κορνού του Δήμου Λήμνου
Γραφείο Δημάρχου
 • Τροποποίηση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΕΠΑΛ-ΓΕΛ Μύρινας Λήμνου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
 • Τροποποίηση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση της πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Λήμνου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
Λιμενικό Ταμείο
 • Έγκριση της αριθ. 11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λήμνου» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου οικονομικού έτους 2018»

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X