ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη ηλεκτροτεχνίτη για 8 μήνες στη Λήμνο

0

Στην πρόσληψη συνολıκά οχτώ (8) ατόμων γıα την κάλυψη εποχıκών ή παροδıκών αναγκών της Δıεύθυνσης Περıφέρεıας Νησıών για την περιοχή του νομού Λέσβου προχωράει ο ΔΕΔΔΗΕ. Ανάμεσα στις θέσεις που προκυρήχθηκαν συγκαταλέγεται μία για τη Λήμνο.

Πρόκειται για θέση ηλεκτροτεχνίτη εναέριων και υπόγειων δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

προαπαιτούμενα – δικαιολογητικά

α) Άδεıα άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ́ εıδıκότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α ́ εıδıκότητας του Π.Δ.108/2013, όπως ıσχύεı.*

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισóτιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοıχης εıδıκότητας. Γίνεται επίσης δεκτóς οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισóτιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπó την προϋπóθεση óτι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμóδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας, óτι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμó και εμπειρίας*.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Την επιλογή επίσης καθορίζει το κριτήριο εντοπιότητας για μόνιμους κατοίκους του Δήμου Λήμνου.

Οι υπόλοιπες θέσεις της προκύρηξης αφορούν το νησί της Λέσβου. Στη Μυτηλήνη τρεις ηλεκτροτεχνίτες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας υπάλληλος γραφείου. Οι θέσεις συμπληρώνονται με δύο ακόμα ηλεκτροτεχνίτες σε Καλλονή και Άντισσα αντίστοιχα.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X