77 μέρες παράταση για την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης σε Μούδρο και Κοντοπούλι

0
Αναθεωρείται η προθεσμία ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου τοποθέτησης νέας δεξαμενής ύδρευσης και της σύνδεση της με τον οικισμό του Μούδρου, κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες.
Η δημοτική αρχή όρισε τη νέα προθεσμία στις 27/07/2020, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο 29/11

Στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης στις 29 Νοεμβρίου, συζητήθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση στην παράδοση του έργου, επικαλούμενος λόγους καθυστέρησης που προέκυψαν από την πλευρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η απουσία αρχαιολόγου για την εκπροσώπηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας κατά το πέρας των εκσκαφών δεν επέτρεψε την έναρξη τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Το δημοτικό συμβούλιο απεφάνθη πως δε συντρέχουν λόγοι υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας και ενέκρινε το αίτημα παράτασης κατά πλειοψηφία. Στους διαφωνούντες συμπεριλαμβάνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαριτίνη Φωτοπούλου και Βλάσης Χατζηχαραλάμπους αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Μούδρου Δημήτρης Γρατσώνης, ο οποίος μετέφερε στην αίθουσα το κλίμα αγανάκτησης στο χωριό για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών σε ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα.

Το έργο

Πρόκειται για σημαντικό έργο που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διαχείρισης συνολικά της ύδρευσης στους οικισμούς του Μούδρου και του Κοντοπουλίου με τον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό του να φτάνει στο συνολικό ποσό 752.478,64€ (με απολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το υποέργο που έλαβε την παράταση, αξίας 303,153€  χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνει την τοποθέτηση δεξαμενής χωρητικότητας 150,0 m3 και δίκτυο μεταφοράς του νερού στο Μούδρο με αγωγούς μεταφοράς χαμηλής και υψηλής ζώνης.

Άλλο έργο που επίσης περιλαμβάνεται στο υποέργο είναι η κατασκευή συλλεκτήριου φρεατίου (ΣΦΝ), στο οποίο οδηγείται η γεώτρηση στην περιοχή πηγών στη θέση «Γαλάτι» και η εγκατάσταση των αγωγών σύνδεσης με τη δεξαμενή.

Τα χρήματα της πράξης «Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Κοντοπουλίου και Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου» διατίθενται στο δήμο Λήμνου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο Ανάδοχος

Με την υπ.αριθ 13/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανάδοχος του έργου ορίστηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», με προσφερόμενη μέση έκπτωση πενήντα ένα και ογδόντα πέντετοις εκατό (51,85%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής.

Μετά την ενημέρωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για διάθεση αρχαιολόγου για το έργο, η Διευθύνουσα υπηρεσία δίνει εντολή στις 17.09.2019 στον ανάδοχο για την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών του έργου. Πολιτικός Μηχανικός από το Δήμο για την επίβλεψη του έργου έχει οριστεί η Δανιήλ Κλεοπάτρα.

σύνταξη: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X