ΣΥΜ.Π.ΑΝ: Αναπάντητα ερωτηματικά για τη σχεδιαζόμενη επένδυση Φ/Β στην Ανατολική Λήμνο

0

Ανακοίνωση, σχετικά με το θέμα της δημιουργίας σταθμού φ/β στη δημοτική ενότητα του Μούδρου, εξέδωσε, ύστερα και από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, η Κίνηση Πολιτών Συμμαχία Παλλημνιακής Ανάπτυξης (ΣΥΜ.Π.ΑΝ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ΑΕΠΟ του έργου: «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΣΠΗΕ), της εταιρείας DYTIKOS HYBRID στη θέση ‘’ΚΑΜΑΡΩΤΟ’’, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου».

Σημειώνεται πως η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσέκρουσε στην αντίδραση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, με τους επικεφαλής Βαγγέλη Γιαρμαδούρο, Χαριτίνη Φωτοπούλου και Κώστα Μαδυτινό να τάσσονται κατά. Η επικεφαλής της παράταξης Νίκη για τη Λήμνο, Ελεωνόρα Γεώργα ζήτησε τη μετάθεση της συζήτησης και την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Κίνηση Πολιτών ΣΥΜ.Π.ΑΝ

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εν λόγω εταιρείας, ο προτεινόμενος Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα κατασκευαστεί στη θέση «Καμαρωτό», 1,3 χιλιόμετρα νότια της Σκανδάλης και 2,7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Φυσίνης, σε συνολική έκταση 800 στρεμμάτων.

Θα αποτελείται από 32.500 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύς 13ΜW, 13 μετατροπείς και 40 κοντέινερ και σε προτεινόμενη επιφάνεια επέμβασης 170.000 τμ.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συζήτησής μας έγινε προσπάθεια να υποβαθμιστεί ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα τέτοιο ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Τελικά έχει ή δεν έχει ισχύ η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου ΑΠΕ στο νησί μας και γιατί ζητήθηκε;

Στο άρθρο 2 του νόμου 4685/2020 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις εξετάζονται με δέουσα προσοχή από ανώτερα όργανα.

Κι αν δεν έχουμε λόγο εμείς που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τότε ποιος έχει;

Στη σελ. 32 του «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λήμνου 2015-19» αναφέρεται ρητά ότι «οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιδιώκονται στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα του φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος».

Άρα το δίλλημα ναι ή όχι στις ΑΠΕ δεν υφίσταται και όποιος το χρησιμοποιεί προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. ‘Ολοι συμφωνούμε στο ξεκίνημα μιας διαδικασίας απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα (λιγνίτη και πετρέλαιο) και στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στο νησί μας. Το εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κάθε Λημνιός πολίτης είναι με ποιον τρόπο, σε ποια περιοχή και με ποιες διαδικασίες.

Καταψηφίσαμε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  1. Η πρόταση εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της προτεινόμενης για το έργο περιοχής των 800 στρεμμάτων δεδομένου ότι εκκρεμεί η εφαρμογή του κτηματολογίου στη Λήμνο.
  2. Δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με φορείς και κατοίκους της περιοχής και εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών για το σχεδιασμό και λήψη απόφασης.
  3. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Σκανδαλίου και Φυσίνης δήλωσαν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους καθώς και ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων οι οποίοι υπέγραψαν για τη μη υλοποίηση του έργου
  4. Εκτός από τις 2 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν δεν αναφέρθηκαν τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους δημότες μας
  5. Το υπ αριθμ 57/9-10-2020 έγγραφο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Λήμνου περί αποτροπής καταστροφής των θυμαρότοπων στην νοτιοανατολική Λήμνο σύμφωνα με το οποίο καλούμαστε να απορρίψουμε τη συγκεκριμένη πρόταση η υλοποίηση της οποίας θα οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη βλάβη στη βιοποικιλότητα του νησιού, στην αυτοφυή μελισσοκομική βλάστηση η οποία προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και  στην καταστροφή του επαγγέλματός τους.
Ζητήσαμε να επανεξεταστεί το θέμα καθώς είναι σε εκκρεμότητα οι παρακάτω διαδικασίες:

Από τον Ιανουάριο 2020 έχει ξεκινήσει και υλοποιείται στη Λήμνο (όπως και στο σύνολο της χώρας), το έργο «Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Από τη διακήρυξη του παραπάνω έργου, ορίζονται α) ως περιοχή μελέτης οι περιοχές Natura 2000 του νησιού και β) ως ευρύτερη περιοχή μελέτης το σύνολο της έκτασης του νησιού.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης μπορεί από την ΕΠΜ να εντοπιστούν και εκτάσεις που εν δυνάμει δύναται να χαρακτηρισθούν ως βιότοποι αναπαραγωγής πληθυσμών άγριας πανίδας που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα, ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, οικολογικοί διάδρομοι κλπ.

Ως εκ τούτου, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εν λόγω εταιρίας οφείλει να προβεί σε αξιολόγηση, ενδελεχή και απολύτως τεκμηριωμένη εξέταση των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος (βιότοποι, είδη χλωρίδας, ενδιαιτήματα άγριας πανίδας και ειδικότερα ορνιθοπανίδας, κλπ), όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο σχετικό εγκεκριμένο τεύχος της ΕΠΜ και οπωσδήποτε να λάβει υπόψη και τις προτάσεις της ΕΠΜ σε σχέση με τη διάκριση προστατευόμενων ζωνών στη Λήμνο.

Έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, βάσει του οποίου θα οριστούν οι χώροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση τέτοιων έργων.

Προτείναμε:

Για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση του νησιού μας και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να τεθεί προς ψήφιση η πρόταση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ» για τις ΑΠΕ, η οποία περιλαμβάνει ενεργειακό σχεδιασμό με πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως το ρόλο μας εντός κι εκτός του δημοτικού συμβουλίου αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες των κατοίκων, θα συνεχίσουμε να θέτουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας δράσης τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας πάντα με γνώμονα το συλλογικό μας συμφέρον αλλά και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Η ενεργοποίηση όλων των υγειών κοινωνικών δυνάμεων αποτελεί «ασπίδα» προστασίας από το να γίνουν οι ανάγκες μας βορά σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Κίνησης Πολιτών «Συμμαχία Παλλημνιακής Ανάπτυξης»

Χαριτίνη Φωτοπούλου-Παϊτάκη

Βλάσης Χατζηχαραλάμπους

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X