Μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιφέρειας-Προθεσμία έως 11 Δεκεμβρίου

0

Την αύξηση της χρηματοδότησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε €40 εκατ.

Ειδικότερα, η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις ενισχύεται κατά €15 εκατ. με την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στις 15:00 μμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης έχει χτυπήσει κόκκινο καθώς οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί ξεπερνούν τα €50 εκατ.

Σημειώνεται πως η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη στήριξη όλων των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, καλύπτοντας κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των δηλωθέντων εξόδων της επιχείρησης του 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης €5 χιλ. και μέγιστο €50 χιλ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν με τις παρακάτω μορφές : Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979, Συμπλοιοκτησία.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X