Μπουρνούς: Η κυβέρνηση πετάει εκτός Leader 63 επιλέξιμες αιτήσεις από τη Λέσβο

0

Την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα, στις δύο ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για τη χρηματοδότηση των 136 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Leader και κρίθηκαν επιλέξιμες, σχολίασε δεικτικά ο βουλευτής Λέσβου, Γιάννης Μπουρνούς.

Αναλυτικά το σχόλιο του Γιάννη Μπουρνού

Ο Υφυπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σκρέκας, απάντησε στις δύο ερωτήσεις που είχαμε υποβάλει στις 15/7/20 και 18/9/20, για τη χρηματοδότηση και των 136 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα Leader και κρίθηκαν επιλέξιμες από την ΕΤΑΛ.Α.Ε. και τους αρμόδιους του Υπουργείου.

Δυστυχώς, ο κύριος υφυπουργός αναφέρει τα πανελλαδικά οικονομικά στοιχεία για το πρόγραμμα, χωρίς να  δεσμεύεται για το αίτημα πολλών φορέων της Λέσβου, αφού το πρόγραμμα Leader είναι από τα ελάχιστα εργαλεία έστω και κάποιων μικρών επενδύσεων στην περιοχή μας.

Υπενθυμίζουμε, ότι, παρά τη μερική αύξηση της αρχικής χρηματοδότησης, χρηματοδοτούνται μόνο 73 προτάσεις, δηλαδή το 53,68% των επιλέξιμων αιτήσεων δημόσιας δαπάνης 9.602.197 ευρώ (που αντιστοιχούν στο 54,72% των χρηματικών ποσών που ζήτησαν οι ενδιαφερόμενοι συντοπίτες μας), ενώ δεν χρηματοδοτούνται 63 προτάσεις, δηλαδή το 46,32% των επιλέξιμων αιτήσεων (αντιστοιχούν σε ποσό 7.945.603 ευρώ) και μάλιστα τη στιγμή που ο πανελλαδικός μέσος όρος χρηματοδότησης υπερβαίνει το 85%.

Επιμένουμε, ότι είναι ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό των φορέων της Λέσβου, σαν ένα από τα ελάχιστα μέτρα στοιχειώδους στήριξης της δοκιμαζόμενης οικονομίας του νησιού μας.

Αναλυτικά η απάντηση του υφυπουργού Κώστα Σκρέκα

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ι.  Μπουρνούς, Ν. Ηγουμενίδης, Κ. Μάλαμα, Κ. Μάρκου, Α. Μεϊκόπουλος, Γ.  Πούλου, Π. Σκουρολιάκος, Μ. Χατζηγιαννάκης και Σ. Αραχωβίτης, σας  πληροφορούμε τα εξής:

Το CLLD (Community Led – Local Development)/LEADER, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, έχει  εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και αφορά σε ποσό ύψους 302 εκατ. ευρώ. Στις  Προσκλήσεις που υλοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό  ενδιαφέρον, με συνέπεια τα αιτούμενα ποσά, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι  διπλάσια ή και τριπλάσια του ποσού της εκάστοτε Πρόσκλησης.

Προκειμένου συνεπώς, αφενός να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι  δικαιούχοι και αφετέρου να απορροφηθεί το σύνολο των πόρων του Προγράμματος  στη λήξη του, δόθηκε δυνατότητα υπερδέσμευσης των Τοπικών Προγραμμάτων.

Όσον αφορά στα ιδιωτικά έργα, σύμφωνα με το αριθ. 1532/4-6-2020 έγγραφο του  Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εστάλη σε όλες τις Ομάδες  Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ), δόθηκε η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον 107 εκατ. ευρώ,  ποσό που προκύπτει από:

 μεταφορά αδιάθετων πόρων των Τοπικών Προγραμμάτων, σε υποδράσεις που  έχουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον,

 μεταφορά πόρων, ειδικά για τη δράση της Μεταποίησης, που είχαν εκχωρηθεί  στις Περιφέρειες και δεν απορροφήθηκαν και υπολογίζονται περίπου σε 44 εκατ.  ευρώ,

 υπερδέσμευση ύψους 63 εκατ. ευρώ, η οποία για κάθε Ο.Τ.Δ. υπολογίζεται στο  40% επί του ποσού της Πρόσκλησης της Ο.Τ.Δ. ή του ποσού της υπερβάλλουσας ζήτησης (δηλαδή θετικά αξιολογημένων αιτήσεων ενίσχυσης, που υπερβαίνουν τη  Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης της κάθε Ο.Τ.Δ.), κατ’ επιλογή της κάθε Ο.Τ.Δ.

Σημειώνεται ότι, δεδομένου πως αφενός το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ 2014-2020  έχει ήδη δεσμευτεί και αφετέρου υπάρχει ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19, απαιτείται αυστηρή  διαχείριση των εναπομεινάντων περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.

Στη διαχείριση  αυτή, οφείλει να υπολογιστεί και το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης, το οποίο για  την πληρωμή των δικαιούχων κατά τα έτη 2021-2023 απαιτεί, ετησίως, πόρους της  τάξης των 240 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να εξασφαλιστούν, κατά προτεραιότητα,  από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, μέσα από ανακατανομή τους μεταξύ Μέτρων  του ΠΑΑ, στις επόμενες τροποποιήσεις του.

Επισημαίνεται ότι, αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες άλλων Μέτρων του ΠΑΑ, θα  καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για την πλήρη και ορθή υλοποίηση του  CLLD/LEADER, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, με την  διάθεση του μεγίστου των διαθέσιμων πόρων, για την ενδυνάμωση των τοπικών  κοινωνιών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X