Δήμος Λήμνου: Έκθεση πεπραγμένων 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

0

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, με θέματα, μεταξύ των οποίων, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για το 2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.

Τι περιλαμβάνει η Έκθεση Πεπραγμένων 2020

Με την παρούσα έκθεση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτυπώνει τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατά το 2020, ανά τομέα δράσης.

Χορήγηση / ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2020 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας μουσικής.

Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων για τις εν λόγω χορηγήσεις αδειών που αφορούν σε παράταση ωραρίου μουσικής σε επιχειρήσεις στο Μούδρο και το Βάρος.

Προσθήκη τμημάτων κοινόχρηστων χώρων

Μέσα στο 2020 η Επιτροπή πραγματοποίησε εισηγήσεις στο δημοτικό συμβούλιο για την προσθήκη νέων τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων.

Ειδικότερα, οι προσθήκες αφορούν τα χωριά Μούδρο, Βάρος, Πλάκα και Παναγιά, ενώ μετά από γνώμες των οικείων συμβουλίων και προέδρων, εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που αφορούσαν τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Λήμνου.

Θέματα-Αποφάσεις-Εισηγήσεις

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 3/2020 απόφασή της, εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύων κοινοχρήστων χώρων, σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Αλέξανδρος», της Κοινότητας Κοντοπουλίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την αριθ. 10/2020 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση, της ΑΕΠΟ, του έργου: «Βάση κινητής τηλεφωνίας της VODAFON–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία ‘’ ΚΑΣΠΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 1101516’’, στη θέση ‘’Μαυρομάνδρα –Πλητς’’, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την αριθ. 25/2020 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση, της ΑΕΠΟ, του έργου: «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΣΠΗΕ), της εταιρείας DYTIKOS HYBRID A.E. στη θέση ‘’ΚΑΜΑΡΩΤΟ’’, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, Ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την αριθ. 24/2020 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση κατασκευής των προτεινόμενων έργων υποδομής στον κοινόχρηστο χώρο της περιοχής «Βίγλα», της Κοινότητας Κοντιά, με παρατηρήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X