Γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση του Αγροτικού Ιατρείου Πλάκας

0

Η δημιουργία Αγροτικού Ιατρείου στην Πλάκα πάγιο αποτελεί αίτημα των κατοίκων του χωριού τα τελευταία χρόνια.

Οι εργασίες για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου έχουν παραμείνει στάσιμες, ενώ μέχρι σήμερα οι επισκέψεις αγροτικών ιατρών πραγματοποιούνται σε χώρο που ανήκει στον αγροτικό συνεταιρισμό.

Για τη δημιουργία του Αγροτικού Ιατρείου αλλά και κοινοτικής βιβλιοθήκης στον όροφο, συντάχθηκε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 246/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο έργο περιλαμβάνεται «Δημιουργία Αγροτικού Ιατρείου και Βιβλιοθήκης στην Τ.Κ. Πλάκας Δήμου Λήμνου», συνολικού προϋπολογισμού 106.000,00 € και «Προμήθεια Εξοπλισμού Αγροτικού Ιατρείου και Βιβλιοθήκης στην Τ.Κ. Πλάκας Δήμου Λήμνου» συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 €.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει (επαναληπτικός διαγωνισμός).

Τι προηγήθηκε

Άκαρπη έχει αποβεί σειρά προσπαθειών τους τελευταίους μήνες ώστε να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση του έργου.

Αρχικά, το δημοτικό συμβούλιο με την αριθ. 239/2019 απόφαση, αποδέχθηκε πίστωση 113,000,00 € για την εκτέλεση του έργου.

Με την αριθ. 265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών την 30-11-2020 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 04-12-2020.

Με την αριθ. 281/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

Με την αριθ. 292/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, μετατέθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 14-12-2020 λόγω συμμετοχής της Προέδρου και του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού ως μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου στην απεργία-αποχή των μελών των ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του Μη.Μ.Ε.Δ. που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης από 23-11-2020 έως 11-12-2020.

Με την αριθ. 304/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου μετατέθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 18-01-2021 λόγω συμμετοχής της Προέδρου και του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού ως μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου στην απεργία-αποχή των μελών των ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του Μη.Μ.Ε.Δ. έως 31-12-2020.

Με την αριθ. 02/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου μετατέθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 08-02-2021 λόγω συμμετοχής της Προέδρου και του αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού ως μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Λέσβου στην απεργία-αποχή των μελών των ομοσπονδιών από τις διαδικασίες του Μη.Μ.Ε.Δ. έως 22-01-2021.

Ως εκ τούτου η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την απόφαση για διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X