Δήμος Λήμνου: Διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών

0

Σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκτίθεται η εκμίσθωση δημοτικών αγρών, σύμφωνα με την 65/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μύρινας (λιμάνι Μύρινας) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 10:00 – 11:00. Η επαναληπτική της θα διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-11:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2023. Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό 4% από έτος σε έτος, επί του τελευταίου μισθώματος.

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο Ταμείο του Δήμου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) καθώς και στο τηλέφωνο 2254350031 (αρμόδια υπάλληλος κ. Κλωνάρη Μάλαμα).

Διαβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X