Δήμος Λήμνου: Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2022-2025

0

Σε επείγουσα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης συνήλθε την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, για την έγκριση του σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού του.

Ειδικότερα, η συζήτηση κρίθηκε κατεπείγουσα καθώς, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74/οικ. 2775/03-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο, τον πολυετή προγραμματισμό, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 17 Μαρτίου.

O πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την, από 11 Μαρτίου 2021, εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, του Δήμου Λήμνου, σχετικά με τον προγραμματισμό των ετών 2022-2025.

Περαιτέρω, εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων προβλέπεται τα επόμενα έτη να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης άλλοι εφτά (7) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Όπως φαίνεται από τον προγραμματισμό για το ανθρώπινο δυναμικό, δεν προβλέπεται αύξηση του δυναμικού του Δήμου, παρά μόνο αντικατάσταση όσων εργαζόμενων συνταξιοδοτηθούν.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον παραπάνω πίνακα προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X