Δημοπρασία για τρεις παραλίες στις δημοτικές ενότητες Μύρινας και Μούδρου

0

Δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης για τμήματα παραλιών, προκήρυξε ο Δήμαρχος Λήμνου, Δημήτρης Μαρινάκης.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά τη διάθεση θέσεων σε τμήματα του αιγιαλού για ομπρέλες, ξαπλώστρες αλλά και θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Οι παραλίες που περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό είναι η παραλία του Αγίου Ιωάννη Κάσπακα στη δημοτική ενότητα Μύρινας αλλά και η παραλία Ζεματάς και η παραλία Λύχνων στη δημοτική ενότητα Μούδρου.

Συγκεκριμένα, στην παραλία του Αγίου Ιωάννη προκηρύσσεται χώρος 120τμ για ομπρέλες και ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 768,00€ (6,40€/τμ χ 120τμ) και χώρος 50τμ για θαλάσσια μέσα αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.056,00€.

Για την παραλία Ζεματάς προβλέπεται χώρος 300τμ για ομπρέλες και ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 1.200,00€ (4€/τμ) και χώρος 200τμ για ομπρέλες και ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 800,00€ (4€/τμ).

Τέλος, για την παραλία Λύχνων προβλέπεται χώρος 100τμ για ομπρέλες και ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 400,00€ (4€/τμ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.), Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 12:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022 .

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr και στο τηλέφωνο 2254350031.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X