Χριστοδουλίδειο: Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διαχειριστική Επιτροπή

1

Εγκρίθηκε, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο διορισμός της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Χριστοδουλίδειο Συσσίτιο», η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα με διάρκεια από 1 Απριλίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2024.

Ειδικότερα, στη Διαχειριστική Επιτροπή συμμετέχουν με την αντίστοιχη κατανομή αρμοδιοτήτων:

Πρόεδρος: Αχιλαδέλλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

Γραμματέας: Πυρομάγλου Χρήστος του Νικολάου

Ταμίας: Καραγεώργης Θωμάς-Αντώνιος του Δημητρίου

Δελτίο Τύπου

Σκοπός του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, την βούληση του κληροδότη και την τροποποίηση του με σχετική δικαστική απόφαση, ήταν στην αρχή η παροχή συσσιτίου σε απόρους μαθητές και τώρα η ενίσχυση απόρων μαθητών και παιδιών με ειδικές ανάγκες, με έξοδα σίτισης, ένδυσης, υπόδησης, καθώς και έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, χορήγηση σχολικού υλικού, βραβείο αριστούχων μαθητών και γενικά για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό λόγο κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιδρύματος, υπαρχόντων εσόδων από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ιδρύματος.

Σκοπός και στόχος της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής, αλλά και της προηγούμενης κατά την τελευταία περίοδο, λόγω μη ύπαρξης επαρκών εσόδων, προς εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος, είναι η πλήρης και ουσιαστική αξιοποίηση και διάσωση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος και ειδικότερα του «Χριστοδουλίδειου Μεγάρου».

Με αποκλειστική λοιπόν σκέψη, σκοπό και στόχο την διάσωση του κτηρίου «Κόσμημα» του νησιού μας, από την φθορά του χρόνου και των ανθρώπων και με δεδομένο ότι τα οικονομικά του Ιδρύματος δεν του επιτρέπουν την ανάληψη ενός τέτοιου μεγέθους εγχειρήματος, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος «Χριστοδουλίδειο Συσσίτιο» ως η πλέον αρμόδια και υπεύθυνη για την διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την αξιοποίηση και διάσωσή του, παραμένοντας ως περιουσιακό στοιχείο του Ιδρύματος, πηγή εσόδων για την εκπλήρωση των σκοπών του και ενεργό στολίδι πολιτισμού του Νησιού μας.

1 Σχόλιο
 1. Kelly λέει

  Hey there

  The ultimate smashing machine! Grinding Coffee Beans, Nuts & Spices in seconds.

  50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

  Order here: aromaonline.store

  Thanks and Best Regards,

  Kelly
  Επικοινωνία – Limnos X Press

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X