Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

0

Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου στην κοινότητα Μύρινας για τη στέγαση του αρχείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκηρύσσει ο Δήμαρχος Λήμνου.

Ειδικότερα, το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται στην Κοινότητα Μύρινας και να είναι συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ, πλησίον του Δημαρχείου και του χώρου, όπου στεγάζεται η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών και να διαθέτει την ανάλογη ηλεκτρολογική και τηλεφωνική εγκατάσταση και σχετική διαρρύθμιση για την εγκατάσταση του αρχείου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα (κτίριο ΕΑΣ 2ος όροφος)  και στο τηλέφωνο 2254350031. Επίσης, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στο site του Δήμου στη διεύθυνση www.limnos.gov.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X