Επιστρέφει για 13 εβδομάδες το καλοκαίρι του 2022 η γραμμή Λήμνος-Σαμοθράκη

0

Στην εταιρεία Zante Ferries ανατίθεται και για το καλοκαίρι του 2022, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, μετά από διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας για την εξυπηρέτηση της γραμμής.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου ο Υπουργός, Γιάννης Πλακιωτάκης, υπέγραψε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, με ανάθεση στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.».

Σε ό,τι αφορά το νησί μας, η σύμβαση προβλέπει την εκτέλεση τριών δρομολογίων την εβδομάδα στη γραμμή Λήμνος-Σαμοθράκη με επιστροφή, για 13 εβδομάδες από 6 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου 2022. Το μίσθωμα ανά πλήρες δρομολόγιο ορίζεται σε 13.800€.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, και

β) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή με την εκτέλεση επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], με υποχρέωση εκτέλεσης επτά (07) δρομολογίων την εβδομάδα, άνευ καταβολής μισθώματος τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 7.770,00), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή σε συνέχεια δρομολογίων από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες], έναντι μισθώματος, δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 13.800,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε.), πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ Ν.Π.11800, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2022.

Η  σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2022 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145).

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X