Δήμος Λήμνου: Δημοπρασία για ομπρέλες, καντίνα και θαλάσσια σπορ σε τέσσερις θέσεις

0

Τη διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε παραλίες του νησιού προκηρύσσει ο Δήμαρχος Λήμνου.

Πρόκειται για τρεις θέσεις στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας (δύο θέσεις στην παραλία Αυλώνα και μία στη θέση Στρόβιλος) και μία θέση στη Δημοτική Ενότητα Μούδρου (παραλία Αμνιού στην κοινότητα Κοντοπουλίου).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία ΟΤΕ, στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 24 Μαΐου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2254350031.

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 1248,00€ (6,40€/τμ χ 300τμ χ 65%)

Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 1518,40€ (2336€ χ 65%)

Θέση Στρόβιλος στην Μύρινα χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 582,40€ (896,00€ χ 65%)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

Παραλία Αμνιού, κοινότητα Κοντοπουλίου χώρο εκτάσεως 100τμ  για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή 260,00€ (4€/τμ χ 100τμ χ 65%)

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

X