Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαμαρτυρία φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων

0

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τα όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου απευθύνουν 11 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και 9 υποψήφιοι και υποψήφιες διδακτορικού τίτλου του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.

Σύμφωνα με όσους και όσες υπογράφουν την επιστολή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρατυπεί αποκλείοντας την εκπρόσωπο των φοιτητών από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Η επιστολή έχει ως αποδέκτη την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, τον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων καθώς και Διοικητικούς Υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά η επιστολή

Αξιότιμες/οι, 

Σας στέλνουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή, διαμαρτυρόμενοι εντόνως για τη διπλή παρανομία και αδικία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εις βάρος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Η συμμετοχή της εκλεγμένης εκπροσώπου των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του τμήματος έχει διακοπεί παρατύπως από τις 31 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, παρανόμως δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα εκλογές για τους νέους εκπροσώπους φοιτητών. Παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουν συνάδελφοι και στα άλλα τμήματα του πανεπιστημίου. 

Ιστορική αναδρομή 

Η τρέχουσα εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση του τμήματος εκλέχθηκε μετά από μια πολύ δύσκολη διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο 4485/2017. Οι εκλογές έληξαν στις 3 Φεβρουαρίου 2022, και η εκλεγμένη εκπρόσωπος συμπεριλήφθηκε επισήμως στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης, με την 2389 Πράξη Προέδρου του ΤΜΣΠΣ, στις 8 Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησε η ετήσια θητεία της. 

Στις 31 Αυγούστου 2022, η εκπρόσωπος ενημερώθηκε ότι αφαιρείται από τη Γενική Συνέλευση εξ’ αιτίας, σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου, της λήξης της θητείας της (μόλις 7 μήνες από την εκλογή της). Οι μέχρι τώρα εξηγήσεις, ότι δήθεν η θητεία των εκπροσώπων αναφέρεται σε ακαδημαϊκό έτος δεν είναι ούτε αποδεκτές ούτε σύννομες. Ο νόμος 4485/2017, άλλωστε, στο άρθρο 21, είναι ξεκάθαρος: “Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία […]” (ενώ ταυτόχρονα, σε άλλα σημεία που εννοεί όντως ακαδημαϊκό έτος και όχι ημερολογιακό έτος, ο νόμος αναφέρεται ρητά σε “ακαδημαϊκό έτος”). 

Παρ’ όλα αυτά, τα διοικητικά έγγραφα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προκήρυξη των εκλογών για την εκλογή της εκπροσώπου αναφέρονται αυθαιρέτως σε “εκλογή εκπροσώπου για το ακαδημαϊκό έτος 21-22”, κατά παρέκκλιση της πρόβλεψης του νόμου για ετήσια θητεία. 

Η τρέχουσα κατάσταση με την εκπρόσωπο 

Από τον Σεπτέμβριο, οι φοιτητές βρισκόμαστε χωρίς εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του τμήματος. Μετά από επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του τμήματος, ενημερωνόμαστε πως η απόφαση αποκλεισμού της εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση έρχεται από τη Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου.  

Η κεντρική διοίκηση του πανεπιστημίου, λοιπόν, είναι ο υπαίτιος της κακής εφαρμογής του νόμου, και της θέσπισης του αυθαίρετου ορίου θητείας “για το ακαδημαϊκό έτος” στα εσωτερικά έγγραφα του πανεπιστημίου, ενώ από τον νόμο προβλέπεται κάτι διαφορετικό. Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο συμβάν είναι αποτέλεσμα κακής ανάγνωσης και παρωπιδικής εφαρμογής του νόμου. Η συνεχιζόμενη άρνηση διόρθωσης δείχνει πως η διοίκηση του

πανεπιστημίου αρνείται να αποδεχτεί το λάθος της, εμμένοντας στη παράτυπη θέση της (για προστασία της υπερηφάνειας και υπόληψής της; είναι άλλωστε δυνατόν να παραδέχεται η διοίκηση το λάθος της και να έχουν δίκιο οι φοιτητές;).  

Ο αποκλεισμός της εκπροσώπου, συν τοις άλλοις, δημιουργεί και τυπικό πρόβλημα στη συγκρότηση σε σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον αποκλείεται η συμμετοχή νόμιμα εκλεγμένου εκπροσώπου και μέλους της Γενικής Συνέλευσης, προκύπτει σοβαρό ζήτημα νομιμοποίησης της διαδικασίας, με νομικό κίνδυνο να θεωρηθούν άκυρες οι συνελεύσεις και οι αποφάσεις που έχουν παρθεί από 1η Σεπτεμβρίου 2022.  

Τι γίνεται με τις εκλογές 

Ο νέος νόμος 4957/2022 προβλέπει πως οι εκλογές για εκπροσώπους φοιτητών προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο του εκάστοτε τμήματος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ελλείψει διευκρινιστικής ΚΥΑ, ο Πρόεδρος του ΤΜΣΠΣ αρνήθηκε (κατανοητά) να προβεί στη προκήρυξη των εκλογών. Η σχετική διευκρινιστική ΚΥΑ 123024/Ζ1 εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2022 (!).  

Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, εφόσον ο Πρόεδρος δεν προκήρυξε εκλογές, η ευθύνη για την προκήρυξή τους είναι της Πρυτάνισσας. Ενώ όμως εκδόθηκε η παραπάνω ΚΥΑ, η Πρυτανεία και οι διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου δεν έχουν κάνει καμία σχετική ενέργεια μέχρι σήμερα. Η ΚΥΑ μάλιστα προβλέπει πως οι εκλογικές διαδικασίες θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. 

Οι εκλογές όχι μόνο δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν καν προκηρυχθεί, με τη διοίκηση του πανεπιστημίου να παρανομεί ξανά. Αυτό επηρεάζει όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς παρεμποδίζεται η εκπροσώπησή τους σε όλα τα θεσμικά όργανα. 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας για τον αποκλεισμό της εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση, απαιτούμε άμεσα: 

– Την άρση του αποκλεισμού της εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση, και την  απρόσκοπτη συμμετοχή της μέχρι τη λήξη της θητείας της ή μέχρι την εκλογή νέου  εκπροσώπου, 

– Την προκήρυξη και διεξαγωγή εκλογών για εκπροσώπους φοιτητών, 

– Τον σεβασμό των ελάχιστων εναπομείναντων δικαιωμάτων των φοιτητών, που  προβλέπονται από τον αντιακαδημαϊκό νόμο Κεραμέως. 

 Οι μεταπτυχιακο ί φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες (συνυπογράφουν 11 άτομα) 

Οι υποψήφιες διδακτόρισσες και υποψήφιοι διδάκτορες (συνυπογράφουν 9 άτομα) 

Η επιστολή συνυπογράφεται από τον Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.